Covid-19 richtlijnen voor onze gasten

✔ U wordt naar uw tafel begeleid
✔ Geef onze medewerkers de ruimte om veilig te kunnen werken
✔ Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
✔ Volg de algemene regels op van het RIVM
✔ Niet ongevraagd met stoelen en/of tafels schuiven
✔ Niet meer dan vier personen aan één tafel, behalve wanneer jullie uit één huishouden bestaan.
✔ Na afloop van uw bezoek handen desinfecteren en (bij voorkeur contactloos) pinnen
✔ Volg ten alle tijden alle instructies van onze medewerkers op

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eetcafeholtnklaos.com

Extra maatregelen om het voor u veiliger te maken

Een kleine greep uit ons protocol:

✔ Extra schoonmaken van toiletten, deurposten, deurklinken
✔ Knoppen, klinken, materialen en ontsmetten
✔ Na elke tafelwissel de tafels schoonmaken met desinfecterend middel

We vinden het super leuk om u te mogen ontvangen, maar neem ook zelf uw verantwoording. Hebt u gezondheidsklachten zoals omschreven door het RIVM blijf dan thuis en we wensen  een spoedig herstel. We hopen u heel graag een andere keer te mogen ontvangen.